Izstrādājumu montāža

ROCLITE būvdarbu tehnoloģija

Montējot ROCLITE blokus lietojiet bloku līmi vai smalko mūrjavu, t.i., saistvielu. Visām šuvēm ir jābūt vienmērīgi aizpildītām ar saistvielu. Javas šuvei ir jābūt tādai, lai java mazliet tecētu starp blokiem. Izlijušai javai ļauj mazliet nožūt, pēc tam to noņem ar ķelli vai špakteli.

ROCLITE blokus ir iespējams sazāģēt vajadzīgā izmērā ar rokas zāģi vai ar lentzāģi.

NB! Nedrīkst zāģēt pārsedzes un U-blokus.

Pirmā bloku rinda

Pirmo rindu uz pamatiem liek uz mūrjavas. Pirms tam pamatus jāpārklāj ar hidroizolāciju. Precīzi nolīmeņojiet pirmo bloku rindu, lietojot līmeņrādi un gumijas āmuru.

Pēc pirmās rindas ieklāšanas jāļauj mūrjavai izžūt un sagatavot līdzenu un gludu horizontālu virsmu. Nelīdzenumus noslīpēt ar skrāpi.

Bloku rindu mūri vienmēr ir jāarmē.

Sienas montāža

Kad pirmās rindās mūrjava ir pietiekami sakaltusi, sāk mūrēt nākamās rindas. Uz pirmo bloku rindu būvē sienu. Lai dabūtu līdzenu sienu iesaka lietot iztaisnošanas virvi. Sienas mūrēšanu sākat no līmes spilvena uz pirmās bloku rindas. Visvienkāršāk līmes spilvenu izveidot ar līmes vadulas palīdzību. Porainā betona blokus novietojiet cieši vienu pie otra uz līmes spilvenu. Bloki tiek izlīdzināti, nelīdzenumi tiek noņemti ar rīvdēļa palīdzību. Bloku montāžu turpiniet līdz esat sasnieguši loga vai durvju ailes augšējo atzīmi. Mūri nepieciešams armēt katrā ceturtajā bloku rindā.

Starpsienas montāža no blokiem ROCLITE 150 vai ROCLITE 100

Pārbaudiet pārseguma plakni un nosakiet starpsienas atrašanās vietu. Nepieciešamības gadījumā izlīdziniet pārsegumu. Lai vienkāršotu montāžu piestipriniet pie sienas vertikālo atbalstu, bet pie grīdas – horizontālo. Pie grīdas pielīmējiet 10 mm biezu putupolisterola sloksni. Sloksni un bloka plakni pārklājiet ar mūrjavu un savienojiet.

Sekojiet, lai bloka plakne pilnībā būtu pārklāta ar javu. Novietojiet bloku uz paredzēto vietu un izlīdziniet ar gumijas āmuru. Pārklājiet ar javu otrā bloka plakni un novietojiet to cieši pie pirmā bloka. Lai savienotu starpsienu ar esošo sienu, lietojiet alumīnija stieni, kuru novieto 450 leņķī pret sienu.

Kad pirmā rinda ir ierīkota, pārklājiet augšējo bloka virsmu vienmērīgi ar javu un sākat nākamās rindas ierīkošanu.

Instalācijas sienā

Izpildot komunikāciju instalācijas sienā no porainā betona ir jāievēro, lai rieva neietu caur  horizontālo šuvju armatūru. Nevajag veidot rievas ēku stūros, jāseko, lai griezumu arkas savstarpēji nekrustojas, jo sagrieztai daļai jāstrādā kā velvei.

Veidojot caurumus ar diametru virs 500 mm projektētājam jāveic papildus stiprības aprēķini. Instalācijas caur sienu var izveidot ar sauso metodi ar dimanta urbi.

Kabeļu rievas izpilda ar elektrisko vai rokas frēzi.

Termošuves

Laika apstākļi var izraisīt bloku sienu tilpummasas izmaiņas. Bloku sienai ir augsta stiprība stiepes spriegumā, taču, ar laiku var izveidoties plaisas. Tādas plaisas neietekmē kopējo sienas stiprību. Plaisas var rasties arī no nepietiekamās pamatu un nesošo sienu stingrības. Izstrādājot sienas risinājumu mēs iesakām pakonsultēties ar projektētājiem un celtniekiem.

Lai izvairītos no plaisu veidošanās, mūrējot no blokiem ROCLITE, mēs iesakām sadalīt sienu uz daļām ar termošuvju palīdzību vai armēt mūri.

Precīzu termošuvju atrašanās vietu nosaka projektētājs, kas pārzina ēkas konstrukciju un dažādu materiālu savietojamību.

Mūrējot ROCLITE blokus mēs iesakām termošuvju lietošanu sekojošos gadījumos:

  • Savienojot auksto un silto sienu vai arī pie to pārejas;
  • Ievērojami mainās bloku sienas biezums vai augstums;
  • Krustojoties garām nesošām sienām;
  • Nearmētās sienas garums ir virs 6m (sienu armēšana ļauj palielināt attālumu starp termošuvēm līdz 14 m).

Iesakām blīvēt termošuvi ar minerālo vati, bet no ārpuses apdarināt ar šuvju aizpildītāju. Termošuves garumu jāsaskaņo ar projektētāju, ieteicamā šuve (10 – 15 mm).

Bauroc, SIA
Katlakalna iela 9, Rīga
LV-1073